13.9 C
София
събота, април 1, 2023
НачалоНа фокусБВП на България за 2022 г. се увеличава с 3,4 на сто...

БВП на България за 2022 г. се увеличава с 3,4 на сто спрямо 2021 година

БВП за 2022 г., получен като сума от тримесечни данни, се увеличава в реално изражение с 3,4 на сто спрямо 2021 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

За 2022 г. БВП достига номинален стойностен обем от 165,384 млрд. лева. Преизчислен в щатски долари при средногодишен валутен курс от 1.861798 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 88,83 млрд. долара. На човек от населението се падат 24 252 лв. от обема на показателя, или 13 026 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 84,559 млрд. евро, като на човек от населението се падат 12 400 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 145,614 млрд. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3,4 на сто по-висок в сравнение с този, достигнат през 2021 година.

Индустриалният сектор създава 29,5 на сто от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 5,7 процентни пункта в сравнение с 2021 година. Секторът на услугите намалява до 65,5 на сто, при 71,2 на сто през 2021 година, а аграрният сектор остава без промяна – 5 на сто от добавената стойност.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2,3 на сто, а брутната добавена стойност (БДС) – с 2,8 на сто, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Строителство – 27,6 на сто, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 5,6 на сто, Промишленост – 3,5 на сто, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 2,9 на сто, Финансови и застрахователни дейности – 2,1 на сто, Култура, спорт и други дейности – 1,9 на сто, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 1,7 на сто.

Спад на годишна база е регистриран в: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 1,6 на сто, Операции с недвижими имоти – 1 на сто, както и в Селско, горско и рибно стопанство – с 0,3 на сто.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 5,8 на сто и бруто образуване на основен капитал – с 1,1 на сто. През четвъртото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 9 на сто, а вносът на стоки и услуги – с 9,3 на сто, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

В средата на февруари според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт по експресни оценки през четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП отбеляза ръст от 2,1 на сто спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0,5 на сто спрямо третото тримесечие на 2022 г.

През третото тримесечие на 2022 г. БВП отбеляза ръст от 3,3 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и с 0,6 на сто спрямо второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни, съобщи в средата на декември миналата година НСИ.

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ, оповестени в началото на септември, през второто тримесечие на 2022 г. БВП на България нараства с 4 на сто в сравнение с второто тримесечие на 2021 г.

През първото тримесечие на 2022 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт показват ръст от 4 на сто в сравнение със съответното тримесечие на предходната година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Most Popular

Recent Comments