ГЕРБ – СДС обявиха проекта за законодателна програма, по която са постигнали съгласие с „Продължаваме промяната – Демократична България“

0

ГЕРБ – СДС разпространиха проекта на законодателна програма за работата на 49-ото Народно събрание през първата сесия, за която са постигнали съгласие с „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ).

Програмата включва законопроекти, свързани с реализиране на реформите, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост, законопроекти, свързани с приемането на България в Шенген и приемане в еврозоната, други важни за страната законопроекти, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

ГЕРБ-СДС и ПП – ДБ обявиха днес, че са се разбрали Росен Желязков от ГЕРБ-СДС да бъде избран за председател на 49-ото Народно събрание. Вчера двете политически формации са разговаряли за законодателната рамка. Преговорите между тях започнаха миналия четвъртък, продължиха вчера и днес.

Какво включва планът за работа на двете коалиции

Законопроектите, свързани с реализиране на реформите, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост, са:

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс – влизане в сила на законодателни изменения за гарантиране на ефективността на наказателно производство. Повишаване на отчетността и отговорността на главния прокурор с цел ефективна борба с корупцията и организираната престъпност и – правата на гражданите.

Законопроекти за противодействие на корупцията – структурна и организационна реформа в системата за противодействие на корупцията; разделяне на комисията на две и придаване на разследващи функции.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – той предвижда засилване на контрола, конкуренцията и прозрачността и намаляване на корупционния риск, ограничаване на практиката за превъзлагане на подизпълнители по инхаус процедури.

Законопроект за несъстоятелност на физическите лица и законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който предвижда укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (след изработване от МЕ), разработване на дефиниция и критерии за „енергийна бедност“ за домакинствата.

Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за водите, Закона за енергетиката и Закона за концесиите (След изработване от МЕ и МРРБ)

Законопроекти за изменение и допълнение на законите за чистотата на атмосферния въздух, за биологичното разнообразие, за енергията от възобновяеми източници.

Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, Законопроект за насърчаване на електрическата мобилност (След изработване от МС)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водоснабдяването и канализацията (след изработване от МС), законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (след изработване от МОН).

Включен е и законопроект за изменение и допълнение на Закона за научните изследвания и иновациите (След изработване от МОН). С него се цели създаване на условия за пълноценна и ефективна координация на политиката във всички фази от подготовката и изпълнението на мерките, свързани с постигането на водещите цели в научните изследвания, иновациите и растежа.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата (след изработване от МС) – уредба на Националния фонд за декарбонизация;

В проекта са и законопроекти, свързани с приемането на България в Шенген и еврозоната:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (след изработване от МС) – за укрепването на рамката за борба с изпирането на пари съгласно Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на застраховането (след изработване от МС), Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (след изработване от МС), законопроект за приемане на еврото (след изработване от МС)

Сред другите важни за страната законопроекти са проектопромени в Закона за защита от домашното насилие, законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, промени, свързани с постановени от Европейския съд по правата на човека осъдителни решения срещу България.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване също са включени в проекта на законодателна програма.

В него са още:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на агрохранителната верига, който предвижда засилване на граничния контрол, чрез ограничаване на възможността задължителният граничен лабораторен контрол да се извършва от други субекти, различни от лабораториите на Българската агенция за безопасност на храните в обекти от значение за националната сигурност.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на черноморското крайбрежие, според който трябва да се приемат мерки за ограничаване на застрояването на българското Черноморие.

Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс – за промени в режима на осиновяване и правото на достъп до информация за произхода на лицата.

В проекта на програмата е посочена и Конституцията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук