Евродепутатите призовават за мерки за преодоляване на цифровото разделение в образованието

0

Евродепутатите призоваха за преодоляване на цифровото разделение в Европа, тъй като пандемията изостри неравенствата в ЕС и затрудни достъпа на мнозина до училищно образование.

Резолюцията беше приета с 593 гласа „за“, 58 гласа „против“ и 36 гласа „въздържал се“.

Цифровото образование трябва да бъде реалност за всички

Евродепутатите изразяват съжаление за „сериозните различия“ в обучението в целия ЕС по време на ограничителните мерки, като 32 % от учениците в някои държави членки не са имали никакъв достъп до образование в продължение на няколко месеца. Те се опасяват, че това ще намали бъдещите равнища на доходите за цяло едно поколение и ще окаже отрицателно въздействие върху производителността на труда и конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло.

Ето защо преодоляването на цифровото разделение трябва да бъде непосредствена грижа, като Комисията от своя страна трябва да даде приоритет на инвестициите в свързаността и оборудването, по-специално в селските и отдалечените райони, както и на инструктиране и подпомагане на учителите и обучаващите да използват нови технологии.

Евродепутатите също така критикуват липсата на координация и обмен на най-добри образователни практики по време на кризата и заявяват, че ЕС следва да бъде по-активен в координацията между държавите. Те предложиха да се осигури платформа за обмен на практики от страна на държавите членки и призоваха европейското образователно пространство да премине от „свободно виждане, основано на обширни принципи, в конкретна работна програма“.

„Приветстваме пакета за образованието, предложен от Комисията в края на септември; Това обаче е само първата стъпка. Време е визията за европейското образователно пространство и обновения план за действие в областта на цифровото образование да бъдат подкрепени от конкретни мерки и финансиране“, заяви докладчикът Сабине Ферхайен (PPE, Германия) след гласуването.Според ЮНЕСКО, по време на първата криза свързана с COVID-19, дори в най-развитите държави по света достъпът до цифрово образование е бил около 90 %, като 10 % от учениците все още нямат достъп. По-малко от 25 % от държавите с ниски доходи са осигурили някаква форма на дистанционно обучение.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук