Европарламентът ще обсъди бюджета, върховенството на закона и коронавируса

0

Тази седмица Европейският парламент ще обсъди многогодишния бюджет, върховенството на закона и COVID-19. Преговорите за бъдещото финансиране на ЕС продължават тази седмица с две срещи между Парламента и Съвета. Евродепутатите защитават позицията си за реални допълнения за 15 водещи програми на ЕС в полза на гражданите, студентите, изследователите, предприятията, здравните работници и много други, както и нови източници на приходи за бюджета на ЕС, за да спестят допълнителни разходи на страните от ЕС.

Върховенство на закона. Парламентът, Съветът и Комисията ще продължат преговорите относно включването в европейското законодателство на клауза за условност във връзка с върховенството на закона, неспазването на която може да доведе до спиране или намаляване на финансирането от ЕС на държавите членки, ако те не зачитат основните права на Съюза. Основното искане на Парламента е ефективен механизъм, който може да се приложи на практика.

COVID-19 и ценности на ЕС. Комисията на ЕП за граждански свободи (LIBE) ще гласува доклад за оценка на спешните мерки, приети от страните от ЕС за борба с пандемията и тяхното въздействие върху демокрацията, върховенството на закона и основните права.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук