Европейската комисия представя насоки за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

0

Европейската комисия публикува насоките си относно първия по рода си в световен мащаб Кодекс за поведение връзка с дезинформацията, който следва да бъде превърнат в по-ефективен инструмент за борба с дезинформацията.

В тях се излагат очакванията на Комисията, призовава се за по-големи ангажименти от страна на подписалите го страни и се предвижда по-широко участие в кодекса. Въз основа на стабилна рамка за мониторинг и ясни показатели за изпълнението страните, подписали кодекса, следва да намалят финансовите стимули за дезинформация, да дадат възможност на ползвателите да играят активна роля за предотвратяване на разпространението ѝ, да си сътрудничат по-добре с проверителите на факти в държавите — членки на ЕС, и на езиците на Съюза, и да осигурят рамка за достъп до данни за изследователите.

В насоките се призовава за подсилване на Кодекса чрез неговото укрепване в следните области:

  • По-голямо участие с индивидуализирани ангажименти
  • Прекратяване на финансирането на дезинформацията
  • Гарантиране на интегритета на услугите
  • Предоставяне на възможност на ползвателите да разпознават и сигнализират за дезинформация
  • Увеличаване на обхвата на проверката на фактите и предоставяне на по-голям достъп до данни за изследователите
  • Стабилна рамка за мониторинг

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук