Екологичната политика на ЕС до 2030 г.: нужда от системна промяна

0

Програмата на ЕС за околната среда до 2030 г. се бори с промените в климата, влошеното състояние на екосистемите и свръхпотреблението на природни ресурси.

Депутатите ще гласуват по новата 10-годишна програма на ЕС за действия за околната среда на пленарната си сесия през юли.

Научете повече за политиката на ЕС относно промените в климата.

Стъпки към климатично неутрален ЕС

Климатичните изменения са един от главните проблеми не само пред Европа, но и за света. През ноември 2019 г. Парламентът обяви извънредна ситуация в областта на климата и призова Комисията да обвърже всичките си законодателни и бюджетни предложения с целта за ограничаване на глобалното затопляне.

Първата екологична програма на ЕС датира от 1973 г. и още тогава акцентът е върху ограничаване на замърсяването, подобряване на околната и градската среди и привличане на вниманието към екологични проблеми. Сега започващата програма поставя за задачи ускоряването на прехода към климатична неутралност, въвеждане на чисти и ефективни източници на енергия и развитие на кръговата икономика.

Нужна е устойчива икономика

В доклада си за състоянието на околната среда Европейската агенция по околната среда посочва, че икономическата дейност и начинът на живот са най-големите предизвикателства пред Европа.

Депутатите в Европейския парламент искат промяна в икономическата политика, която според тях трябва да се основава на обществения интерес и на целите за устойчиво развитие.

Щетите върху околната среда трябва да бъдат преодолявани там, от където произтичат, а замърсителят трябва да поема разходите за това.

Всички преки и непреки субсидии за изкопаеми горива следва да приключат до 2025 г., а на финансирането за екологично вредни дейности следва да се сложи край до 2027 г.

Цифровите технологии трябва да се използват за осигуряване на прозрачност и публичен достъп до данните, свързани с екологичната политика.

Депутатите искат също така Комисията да извърши междинна оценка на напредъка по програмата до март 2024 г.

Прозрачност и наблюдение

Новата програма за околната среда, която ще подкрепя реализирането на Зеления пакт, ще включва механизъм за наблюдение на напредъка. Европейската комисия трябва да представи показателите, които ще се следят, до края на 2021 г.

Сн. Pixabay

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук