Емил Радев: ЕС трябва да развие инструментариума за решаването на спорове с мултинационални компании

0

 Необходим е преглед на въздействието на бизнеса върху правата на човека, въз основа на който ЕС да развие инструментариума за решаване на спорове с мултинационалните компании. Тази позиция изрази пред колегите си от правната комисия на ЕП евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев. На провелото се заседание беше обсъден доклад на тема: „Бизнес и човешки права – достъп до ефективни средства за защита“.

Анализът, изготвен от Европейския институт по право и Европейската агенция по правата на човека, разглежда въздействието, което оказват мултинационалните компании върху правата на човека. В доклада се поставя акцент върху необходимостта държавите в ЕС да гарантират, че бизнесът зачита човешките права, в това число правата на работниците и потребителите, правото на здраве и чиста околна среда, правото на личен живот, на равенство и недискриминация.

Емил Радев отбеляза, че икономическото и социално влияние на мултинационалните корпорации продължава да расте и дори се конкурира с това на националните държави. По думите му на общоевропейско ниво трябва да се търсят нови решения в отговор на дисбаланса при споровете за нарушаване на човешките права, в които страна са трансгранични компании или конкуриращи се на вътрешния пазара корпоративни образувания.

В рамките на дискусията бе отчетено, че през последните години на глобално ниво се полагат все повече усилия за насърчаване на отговорността в корпоративното управление. Нараства обаче и сложността на споровете с участието на международни корпорации, тъй като повечето от многонационалните субекти имат сложни структури с големи мрежи от дъщерни дружества и вериги на доставки.

В доклада се констатира, че потенциалът на несъдебните средства за защита не се използва активно, тъй като те не са достатъчно ефективни или остават до голяма степен неизвестни. Така съдилищата продължават да бъдат основния път за противодействие на злоупотребите, а жертвите, чиито права са нарушени от бизнеса, често се сблъскват с множество процесуални пречки.

Евродепутатите повдигнаха въпроси относно необходимостта от обща правна рамка, тъй като различните правни уредби в държавите-членки създават предпоставки компаниите да избират най-благоприятното за тях законодателство. В зависимост от правната система потърпевшите са принудени да се съобразяват с различни изисквания по отношение на доказателствата и установяването на отговорност на компаниите и причинно-следствените връзки относно нанесени щети.
Според българския евродепутат Емил Радев трябва да се намерят начини за облекчаване на тежестта върху отделните ищци и да се улесни обезщетяването на техните жалби. Коментарът му по повод дисбаланса в съдебните процедури бе мотивиран от трудностите, които физическите лица срещат в повечето правни системи, опитвайки се да докажат, че са пряко засегнати от действията на даден бизнес и да установят зависимостите между компаниите и техните дъщерни дружества, както и свързаните с тях фирми. Казусите са още по-сложни, когато става въпрос за компании, които оперират в няколко държави. За ищците пък е почти невъзможно да докажат правотата си, когато необходимата им за целта документация е притежание на корпорацията, която обвиняват в нарушение.

„В условията на пандемия, заради която в държавите-членки се налагат редица ограничителни мерки, е изключително важно да се гарантира достъпа на европейските граждани до правосъдие и ефективни средства за защита”, подчерта в заключение Емил Радев, който е наблюдател на правната комисия по проекта ELI / UNIDROIT за установяване на общи минимални стандарти в гражданското производство.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук