14.7 C
София
вторник, септември 27, 2022
НачалоУ насМОН предлага 5 нови онлайн услуги

МОН предлага 5 нови онлайн услуги

На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ са достъпни пет нови услуги за централизирано заявяване на Министерство на образованието и науката. Това са:

1. 1177 Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по…“ до 22.05.2007 г. в страната:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/ministerstva/uslugi-81/1177

2. 1603 Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/1603

3. 2892 Вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/2892

4. 2893 Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/2893

5. 2894 Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/2894

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Most Popular

Recent Comments