НОВИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

0

Новият Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, който се помещава в партера на блок 42 в ж.к. „Братя Миладинови“, започва прием на документи за потребители на социалната услуга.

Центърът вече е напълно завършен и оборудван с всички необходими уреди за рехабилитация и терапия като масажна кушетка, велоергометър, стълба за рехабилитация, шведска стена, топки, дюшеци, многофункционални модули, уреди за активна мобилизация на глезена става и за активна мобилизация на раменна става, сензибол, кушетка с регулираща се височина за прилагане на кинезитерапевтични методики и др.

Живущите в община Бургас по настоящ адрес кандидат-потребители могат да подават заявления всеки работен ден от 9.00-12.30 часа и от 13.30 – 17.00 часа, на място в Центъра в ж.к. „Братя Миладинови“ или на ул. „Шейново“ № 24, ет. 3, стая 14 (сградата е известна още като бивш Профсъюзен дом).

Капацитетът на Центъра е 30 лица за дневна услуга и 60 лица за почасови услуги. В него ще се предоставят интегрирани социални и здравни услуги, фокусирани върху индивидуалните потребности на лицата с увреждания и подкрепа на семействата им, дневна грижа за подкрепа на лица с увреждания, почасови услуги в Центъра и мобилни услуги в домовете на потребителите, подкрепа на роднините и близките в грижата за зависими членове на семейството и възстановяване на трудовата им заетост.

Допустими кандидати за ползване на услугите са пълнолетни лица с трайни увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК. За периода на проекта потребителите няма да заплащат месечна такса.

Необходимите документи, които трябва да бъдат подадени за ползване на социалната услуга са заявление по образец, документ за самоличност (за справка), документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение, експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие) и удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение.

Заявлението-образец може да бъде изтеглено от сайта на Община Бургас на: https://www.burgas.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/obyavlenie или да бъде получено на място в Центъра или на ул. „Шейново“ № 24.

В Центъра за комплексна подкрепа на лица с увреждания има стая за активни занимания, зала за лечебна физкултура, медицински кабинет, кабинет на психолог, зала за арт и трудотерапия и зала за индивидуална работа.

Сн. община Бургас

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук