Нов механизъм цели да защити бюджета и ценностите на ЕС

0

Преговорният екип на Парламента постигна  неофициално споразумение с председателството на Съвета за законодателство, което ще създаде механизъм за спиране на европейското финансиране за държава от ЕС, нарушила принципа на правовата държава.

Решението за спиране ще се взема от Съвета с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

Европейският парламент последователно изтъкваше, че европейските ценности са под заплаха и че средствата от дългосрочния бюджет на ЕС и плана за възстановяване не следва да попадат в ръцете на онези, които работят срещу демокрацията и основните права в ЕС.

В доклад, приет на 7 октомври, Парламентът призова за укрепването на принципа на правовата държава чрез нов механизъм и ефективни санкции за страни, които го нарушават. Депутатите също така настояха, че европейските институции трябва да постигнат съгласие по правила, свързващи получаването на финансови средства от дадена държава със зачитането от нейна страна на върховенството на закона.

Принципът на правовата държава е залегнал в член 2 на Договора за Европейския съюз като една от ценностите, върху които е основан ЕС. Той означава, че правителствата трябва да се ръководят в дейността си от правни ограничения, че те не трябва да вземат своеволни решения и че гражданите трябва да имат право да оспорят действията им в независими съдилища.

 

Принципът също така засяга борбата с корупцията, която е начин да се облагодетелстват единици за сметка на всички останали, и защитата на свободата на медиите, за да може обществеността да бъде добре информирана за дейността на властите.

Правовата държава е нещо, на което хората в цяла Европа придават значение. В проучване Евробарометър от 2019 г. поне 85% от анкетираните в целия ЕС заявяват, че всички изброени аспекти на правовата държава са изключително важни или важни. Друго проучване от октомври 2020 г. показва, че 77% от европейците подкрепят идеята, че ЕС трябва да предоставя средства на държавите членки само при условие че националното правителство прилага принципите на правовата държава и демокрацията.

Сн. Европейски парламент

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук