НС прие на първо четене закона за хората с увреждания

0

Депутатите приеха на първо четене закона за хората с увреждания. Със законопроекта се предлагат промени, които ще доведат до:
– Създаване на прецизна правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване на дейностите по предоставяне, съобразно стандарти за качество, и финансиране на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания изцяло към системата на здравеопазването в отговор на дългогодишните им искания за промени в тази област. Разходите са финансово осигурени в рамките на утвърдените разходи в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
– Осигуряване на по-дълъг времеви хоризонт, който да създаде възможност за прецизно институционализиране на новата Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет.
– Разширяване на кръга на лицата – обект на защитена заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения с оглед на създаването на възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.
– Прецизиране на съществуващи разпоредби с цел правилно разбиране при правоприлагането, което е изключително важно от гледна точка на законността.
Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна, е повишаването на ефективността при реализацията на политиката в областта за правата на хората с увреждания.
Освен това с приемането на проектозакона ще се ще се обезпечи реализиране на правото на хората с увреждания на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално въз основа на конкретните им нужди в рамките на здравната система, което ще гарантира ефективност, релевантност и устойчивост на тази публична подкрепа, включително по отношение на изразходването на бюджетните средства. Антон Кутев от БСП обяви, че ще гласува въздържал се. Законът за хората с увреждания решава проблеми във вярната посока, но няма да го подкрепим заради отлагането на Агенцията за хората с увреждания, обясни той. Како депутатът от левицата припомняме повече от четири години се говори за реформа в социалната система.Герберите не се съгласиха. Промените в Закона за хората с увреждания са абсолютно належащи, каза Светлана Ангелова.Най-важната промяна е свързана с преминаване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия към системата на здравеопазването, обясни тя.

Сн. Pixabay

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук