Омбудсманът сезира КС за текст, обслужващ фирмите за бързи кредити

0

Омбудсманът Диана Ковачева ще даде на Конституционния съд текст, който според нея е приет в ущърб на българските граждани и е в интерес на фирмите за бързи кредити.
Става въпрос за изменение в Закона за потребителския кредит, направено с предпоследната от преходните и заключителни разпоредби на друг законопроект – този за изменения в Закона за ДДС. Според новия текст, разходите, които потребителят вече ще плаща при неизпълнение на задълженията си по договор за потребителски кредит от финансова институция, т.е. от фирма за бързи кредити, може да достигнат до двойния размер на главницата и няма да се считат за прекомерни.

„С други думи, ако гражданинът е взел 2 000 лева кредит от фирма за бързи кредити, неустойката за забавяне, която ще трябва да плати, може да достигне 4 000 лева”, пише омбудсманът. За класическата неустойка за забава ЗПК – чл. 33, ал. 2, предвижда ограничение: „Когато потребителят забави дължимите от него плащания по кредита, обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва“. Тук обаче става дума за т. нар. „разходи, които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за потребителски кредит”, посочва Диана Ковачева. Сега с разпоредба ЗПК беше записано, че тези разходи „по договор за кредит, отпуснат от финансова институция по чл. 3 от Закона за кредитните институции, не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на главницата, като при изпълнение на това условие, те не се считат за прекомерни по смисъла на текстове от Закона за защита на потребителите и накърняващи добрите нрави съгласно чл. 26 от Закона за задълженията и договорите“, т.е. съдът няма да може да обяви подобна клауза в договора за неравноправна и следователно нищожна, каквато бе практиката досега.
Смятам, че тази промяна е категорично неприемлива и в ущърб на гражданите и ако текстът бъде обнародван, ще сезирам Конституционния съд”, заканва се омбудсманът.
Сн. Омбудсман на Република България

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук