Парламентът забрани бездимните цигари за деца под 18 години

0

Депутатите забраниха продажбата на бездимни цигари на деца под 18 години. Това става с приетите на първо четене промени в Закона за закрила на детето, внесени от Пламен Христов от Воля. За бяха 98,2 бяха против,1 гласува въздържал се. Настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от превенция на здравето на децата до 18 годишна възраст, чрез въвеждане на допълнително ограничение, свързано с употреба на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.
Мотивите предизвикали необходимостта от законова промяна са вредите, които продуктите наподобяващи тютюневи изделия с неясен произход и неясна субстанция могат да нанесат върху подрастващите.Този тип продукти стимулират децата да ги използват в неумерени количества, като ги консумират продължително време без прекъсване, а това засилва вредата върху живота и здравето им, както и пораждат нагласи, че пушенето е безвреден и приятен навик.
Вносителят поясни, че към регламентираната вече забрана в Закона за закрила на детето на продажба на деца на алкохолни напитки и тютюнови и свързаните с тях изделия, се добавя и забраната за употреба от деца на този тип продукти, като изрично се добавя и „изделия за пушене, различни от тютюнови изделия“.
По отношение на контрола и налагане на административни наказания във връзка с новорегламентираната забрана, законопроектът препраща към Закон за административните нарушения и наказания, където ясно са посочени санкциите за непълнолетни и малолетни. Вносителят изрично подчерта, че целта е не да бъде санкционирано детето, а неблагоразумните родители знаейки, че е предвидена санкция, която те могат да понесат заради децата си.Предлага се в „Допълнителните разпоредби“, легално определение на „ изделия за пушене, различни от тютюнови изделия, тъй като е с различно съдържание от определението „тютюнови и свързаните с тях изделия“ в Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук