Прилагане правото на ЕС по време на пандемия – годишен доклад на Европейската комисия

0

През 2020 г. Европейската комисия е започнала общо 903 нови производства за установяване на неизпълнение на задължения спрямо държавите членки на ЕС. Това представлява увеличение с 13 % в сравнение с 2019 г., когато броят на новите случаи беше 797. През 2020 г. най-малък брой нови производства за неправилно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу Дания, Финландия, Ирландия и Нидерландия, а най-голям брой — срещу България, Италия, Малта и Гърция. Това сочат данните в публикувания днес годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС.

 

Ефективното прилагане на правото на ЕС е важно за европейците, тъй като то спомага да се гарантира, че те могат да се ползват от правата си и ползите, произтичащи от това право. Това важи в още по-голяма степен по време на избухването на пандемията от COVID-19, която оказа явно въздействие върху прилагането на правото на ЕС.

Сн. Pixabay

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук