СПЕЧЕЛЕТЕ НАГРАДА С ПРОЕКТ НА ЛОГО ЗА ИНИЦИАТИВАТА „СИН ЕТИКЕТ“

0

Парична награда ще спечели авторът на най-добрия проект за оригинално лого на екологичната инициатива „Син етикет“.

Конкурсът се провежда съвместно от Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Крайният срок за изпращане на проектните файлове е 20 май –  Европейски ден на морето.

Предложенията следва да бъдат предоставени на e-мейл: mv.stoyanova@burgas.bg или на електронен носител в Община Бургас на ул. „Александровска“ 26.

Логото ще е основен знак за маркиране на заведения за хранене и развлечения, които се включат в кампанията за намаляване на полимерните отпадъци и не използват материали за еднократна употреба от пластмаса като чаши, чинии, сламки и прибори за хранене.

С оригиналното графично лого обектите ще бъдат отличавани и на интегрираната туристическа платформа GoToBurgas и представянето им на организирани събития в рамките на проект за опазване на околната среда.

 

Изисквания към логото:

Логото трябва да бъде пригодено за статична печатна и електронна интерпретация. Да е разработено така, че да е подходящо за използване с и без фон, както  в малък, така и в по-голям размер. Да бъде подходящо за печатни реклами и сувенири, информационни табели, билбордове.

По преценка на творците графичните проекти могат да включват интегриран в логото текст, който следва да бъде във вариант на български и английски език (Blue Label), придружени от цветни и черно – бели версии с възможност за компютърна анимация. Логото трябва да бъде разработено и представено във формат JPG, както и във векторен формат (EPS, AI, CDR, PDF)

Условия за участие:

Всеки автор може да предложи до 3 проекта;
Всеки проект следва да е създаден специално за целите на конкурса;
Концепция, с която обосновава идеята си – въздействие на шрифтове, цветова гама и елементи;
Заедно с проекта си авторът трябва да приложи: имена, ел. поща и телефон за контакт;
Подписана декларация за авторство на предложения проект (Приложение 1).

Оценяване и класиране:

Оценяването и класирането на постъпилите в указания срок проекти ще се извърши от оценителна комисия в следния състав:

Графичен дизайнер;
Художник;
Представител на Дирекция „Култура, маркетинг и връзки с обществеността“ при Община Бургас;
Представител от екипа за управление на проекта;

 

Журито ще излъчи един победител.

Организаторът си запазва правото да организира изложба с всички постъпили проекти.

Награда:

Победителят в конкурса получава парична награда в размер на 240 лева.

За повече информация:

Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26;

ел. поща: mv.stoyanova@burgas.bg

Изработването на логото „Син етикет“ е част от проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Той има за цел да повиши ангажираността и отговорността на жителите и гостите на град Бургас за опазването на морската среда, намаляване употребата на артикули от пластмаса за еднократна употреба.

Сн. Община Бургас

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук