Удължават валидността на личните карти

0

Без спорове законотворците удължиха срока на валидност на лимоните карти. Това става с гласуване на първото четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.До края на 2020 г. и в началото на 2021 г. изтича срока на валидност на голям брой лични документи и съответно предстои масовата им подмяна. Личната карта е основен идентификационен документ, което означава, че на голяма част от българските граждани ще им се наложи да подменят своите лични карти през зимните месеци и при евентуалното действие на обявена извънредна епидемична обстановка. Увеличеният брой желаещи да подадат заявление за издаване на лична карта и/или паспорт в звената „Български документи за самоличност“ към Министерството на вътрешните работи силно ще затрудни спазването на противоепидемичните мерки, разпоредени от министъра на здравеопазването.
Усложняването на епидемичната обстановка в страната, породена от COVID-19, обуславя необходимостта от предприемане на законодателни мерки за удължаване срока на валидност на личните карти, с цел ограничаване на струпването на хора. Отчитайки факта, че зад граница се намират немалък брой български граждани, чиито документи за самоличност изтичат или вече са изтекли в посочения период и които в условията на усложнена световна обстановка са силно затруднени да ги подновят, следва и за тях да бъдат създадени равни възможности и облекчения по отношение на удължената валидност, предвидени за българските граждани на територията на България.
Предлага се и изменение, с което в условията на реципрочност на българските граждани, притежаващи паспорт и/или лична карта с удължена валидност да бъде предоставено право да напуснат държавата, в която пребивават с цел да се завърнат в България, а на чуждите граждани, притежаващи документ за пътуване с удължена валидност, ще бъде предоставено право да напуснат Република България с цел да се завърнат в държавата на крайна дестинация, в условията на световна пандемия от COVID-19.48 държави са изразили готовност да пропускат български граждани с изтекли документи да се завърнат в България при условията на реципрочност.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук