Фондът InvestEU: тласък за устойчиви, иновативни и социални инвестиции

0

Фондът InvestEU има за цел да осигурява подкрепа на инвеститорите от ЕС чрез интегриране и опростяване на финансирането, използвайки единна схема за бюджетна гаранция.

 • Стремеж към генериране на инвестиции в размер на поне 1 200 милиарда евро
 • Начален пакет за инвестиции, които иначе биха били трудни за финансиране
 • Подкрепа за платежоспособност, с която компаниите да преодолеят кризатата с COVID-19

Фондът InvestEU има за цел да осигурява подкрепа на инвеститорите от ЕС чрез интегриране и опростяване на финансирането, използвайки единна схема за бюджетна гаранция.

В сряда вечерта евродепутатите от комисиите на ЕП по бюджети (BUDG) и икономически и парични въпроси (ECON) приеха със 71 гласа „за“ и 17 „въздържал се“ обновената програма на ЕС за подкрепа на инвестициите и гарантиране на достъп до финансиране. Тя ще бъде насочена към справяне с пазарните неуспехи, неоптималните инвестиции и инвестиционната разлика в целевите сектори за периода 2021- 2027 г.

Шест политически цели, отразяващи ключови приоритети на ЕС

Европейската гаранция от около 91,8 милиарда евро (по текущи цени) се очаква да мобилизира повече от 1 200 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия Европейски съюз, като средствата трябва да бъдат разпределени за следните политики:

 1. Подкрепа за платежоспособност: евродепутатите въведоха тази цел отново, тъй като не всички компании имат еднакво ниво на достъп до пазарно финансиране, както и поради това, че някои държави членки може да не разполагат с достатъчно бюджетни средства, за да осигурят адекватна подкрепа на компании, засегнати от кризата с COVID-19. Средствата ще помогнат на засегнатите компании да се възстановят, да бъдат запазени нивата на заетост и да бъдат компенсирани очакваните изкривявания в единния пазар (до около 11 милиарда евро);
 2. Устойчива инфраструктура: инвестиции в областите на устойчив транспорт и пътна безопасност, железопътна и пътна инфраструктура, възобновяема енергия, проекти за обновяване на енергийната ефективност, цифрова свързаност, изследвания за устойчивост на околната среда и климата (до около 20 милиарда евро);
 3. Иновации и цифровизация (до около 11 милиарда евро);
 4. Достъп до финансиране предимно за малки и средни предприятия (МСП), включително за иновативни МСП и МСП, работещи в културния и творческия сектор, както и малки компании със средна капитализация (до 5 милиарда евро);
 5. Социални инвестиции и умения (до около 6 милиарда евро);
 6. Стратегическа европейска инвестиция: ориентирани към бъдещето инвестиции, включително за здравеопазване, производство на лекарствени продукти и съществено важна инфраструктура, независимо дали е физическа, аналогова или цифрова (до около 31 милиарда евро).

  Въпреки многобройните инициативи за справяне със ситуацията, в ЕС все още има значителна разлика в нивата на инвестициите. Фондът InvestEU (част от пакета за многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021 – 2027 т. „Бюджет на ЕС за бъдещето“) има за цел да се справи с този проблем.

  InvestEU ще обедини различните финансови инструменти на ЕС, които са налични в момента, включително: Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI); инструментите на Механизма за свързване на Европа; специфични механизми по програмата за Конкурентноспособност на Малките и средни предприятия (COSME); както и конкретни гаранции и механизми по програмата за Заетост и социални иновации (EaSI). Всички те заедно ще се възползват от икономии от мащаба и ще разширят модела на плана на Юнкер (т.е. използване на гаранции от бюджета на ЕС за привличане на други инвеститори).Сн. Pixabay

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук