Янков предлага общото събрание на прокурорите да излъчи делегираните прокурори в европейската прокуратура

0

Красимир Янков и прогресивните социалисти предлагат делегираните прокурори в европейската прокуратура да се избират чрез пряк избор от общото събрание на прокурорите. Затова Прогресивните социалисти излизат със свое предложение . Съответствието на кандидатите за назначение като европейски делегирани прокурори с изискванията при заемането на длъжността може да се постигне, ако те са избрани чрез демократична и публична конкурента процедура, която да осигурява определянето на кандидати с високи професионални качества, безспорен авторитет и безупречен морал. Това обясни на брифинг Красимир Янков. Прилагането на тази процедура ще издигне авторитета на лицата, назначени за европейски делегирани прокурори и ще им осигури независимост в максимална степен, според него.Посочените от държавите членки кандидати за назначение като европейски делегирани прокурори, следва да са независими извън всякакво съмнение, да притежават необходимата квалификация и съответен практически опит , изтъкна Янков. Той е на мнението, че в най-голяма степен, съответствието на кандидатите за назначение като европейски делегирани прокурори с изискванията при заемането на длъжността може да се постигне, ако те са избрани чрез демократична и публична конкурента процедура, която да осигурява определянето на кандидати с високи професионални качества, безспорен авторитет и безупречен морал. Прилагането на тази процедура ще издигне авторитета на лицата, назначени за европейски делегирани прокурори и ще им осигури независимост в максимална степен, заяви още Янков.Предлагаме кандидатите за назначение като европейските делегирани прокурори да се определят при условията и по реда предвиден за избор на член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет чрез пряк избор от общото събрание на прокурорите, настоя Янков.В приетия на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, не се урежда процедура при определяне на кандидатите, която да удовлетворява това изискване, както обясни той.В закона за съдебната власт е разписана процедурата за пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет, която според своя замисъл осигурява публичност, независимост и демократичност при определянето на членовете на съвета, обясни още специалистът. Затова, според прогресивните социалисти, тази процедура удачно би могла да се приложи и при определяне на кандидатите за назначение като европейски делегирани прокурори. „Чрез тази процедура в най-голяма степен ще се гарантира определянето на независими и с високи професионални и лични качества магистрати, което е изрично изискване на Регламент (ЕС) 2017/1939“, подчерта Красимир Янков.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук