40% от лекарства в ЕС са произведени извън общността

0

Европейският парламент настоява ЕС да бъде по-самостоятелен по отношение на лекарства и медицинско оборудване, така че във всеки един момент да има достъпни лечения.Евродепутатите призовават за засилване на действията на ЕС в отговор на проблема, изострен от здравната криза свързана с COVID-19 в цяла Европа, която има пряко отрицателно въздействие върху здравето, безопасността на пациентите и по-нататъшното им лечение. Парламентът иска Комисията да използва предстоящата фармацевтична стратегия,  за да гарантира, че безопасни лекарства в Европа могат да бъдат произведени и предоставени на достъпни цени, както и да проучи начините за възстановяване на фармацевтичното производство в Европа. ЕП призовава Комисията да предложи директива за определяне на минимални стандарти за качествени системи за здравеопазване в държавите членки. Според евродепутатите е необходимо да се даде приоритет на стимулирането на вътрешното производство на основни и стратегически лекарства, тъй като понастоящем 40% от продаваните лекарства в ЕС са произведени от държави извън ЕС, докато 60-80% от активните фармацевтични съставки са произведени в Китай и Индия. Според евродепутатите има  необходимост от скрининг на преките чуждестранни инвестиции във фабриките за производство на фармацевтични продукти, които са част от критичната здравна инфраструктура на Европа, и насърчават въвеждането на финансови стимули, за да се убедят предприятията да произвеждат активни фармацевтични съставки и лекарства в Европа.Парламентът призовава държавите членки да споделят най-добри практики в управлението на запасите и да създадат координирани стратегии в областта на здравеопазването, включително по-нататъшното използване на съвместни обществени поръчки на ЕС за лекарства. Освен това Комисията следва да създаде европейски резерв от лекарства за извънредни ситуации със стратегическо значение.Той следва да работи като „спешна европейска аптека“, която да сведе недостига до минимум. Трябва да се гарантира равен достъп за всички държави членки чрез нов механизъм за справедливо разпределение.За да се улесни разпространението на лекарствата между държавите от ЕС, те също така искат по-гъвкави правила относно форматите на опаковките, процедурите за повторна употреба, по-дългите срокове на годност и употребата на ветеринарномедицински продукти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук