За реклама

Hroniki.bg е новинарски сайт, чиято основна мисия е да предоставя на своите читатели достоверна, обективна и полезна информация.  Нашата аудитория се състои предимно от млади и активни хора, сърфиращи в Интернет. По данни на Google Analytics, 33,5% от читателите на Hroniki.bg са на възраст между 25-35 години, 27,5% между 18-24 години. Статистиката на нашата аудитория показва още, че 15,5% е на възраст 35-44 години, 12,5% са между 45-54 години . Данните сочат още, че 54% от читателите ни са мъже, а 46% са жени.

Hroniki.bg стартира на 01.11.2020 година и към момента нашата аудитория достига до близо 230 000 уникални посетители месечно. 49% от нашите читатели живеят в София, а останалата част от нашата аудитория е разпределена в Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Хасково, Велико Търново и др. Имаме всеобхватно регионално представителство.

Тарифа парламентарни избори 2021

Публикуване на прессъобщение – 300 лева

Авторски материал или интервю – 600 лева

Видео интервю или видео отразяване на събитие – 1000 лева

Банер-кампания до 15 дни – 300х250 – 1000 лева

Банер-кампания до 15 дни – 300х600 – 1200 лева

Специални пакетни предложения:

Вариант 1 – до 10 публикации и банер-кампания за целия период – 3600 лева

Вариант 2 – до 15 публикации, банер-кампания и видео-отразяване – 6000 лева

* всички цени са с ДДС

За контакт –Деница Гацинска, управител и главен редактор

0879 555 306,  denitsa.gatsinska@gmail.com

 

И Н Ф О Р М Ц И Я

за договори

за предоставяне на услуги за отразяване на предизборните кампании в изборите за Народно събрание на Република България на 11 юли 2021 г. (на основание чл. 180, ал. 1, от Изборния кодекс на Република България)

 

 

Наименование на партия, коалиция, инициативен комитет или друг контрагент: Предмет на договора:  Срок на договора: Медия:  

 Обща стойност:             (в лева с ДДС)

 

 

 

ПП ГЕРБ

Отразяване на политически публикации в рамките на предизборната кампания за Избори за Народно събрание на Република България на 11 юли 2021 г.  

 

 

09.07.2021г.

 

 

 

Hroniki.bg

 

 

 

2 000 лв