Ахмед Доган към младите в ДПС: Повечето политици нямат каузи, разчитат на PR и ефектно ситуиране във властта

0
сн. БГНЕС

Специално обращение към младежите от ДПС от почетният председател на партията Ахмед Доган бе изчетено от трибуната по време на IX-та Национална конференция на Младежко ДПС. 

Скъпи младежи!

Живеем в динамично и сложно геополитическо време. Това е време на възход и сътресение; време на очаквана промяна, но и на разочарование от стихийния тайминг на трансформацията…

         Според мен, едно от най-важните неща, които трябва да осъзнаете е, че Промените, които преживяваме „тук и сега“ в нашето житейско битийно време, са по-големи и по-дълбоки от тези през 1989 година. Тогава цялата комунистическа диктатура обидно бързо рухна пред очите на няколко поколения и се замени с така очакваната Демокрация и Пазарна икономика. Въпросното „обидно бързо рухване“ на една система създаде предпоставки за „спомени и размисли“ за пасивността и бездействието на голяма част от цели поколения… Част от тях намериха покой в травмиращи компенсаторни механизми, а друг малък сегмент от обществото потърси изход в метаморфозата си в „Герои на нашето време“…

         Давам си сметка, че подобни „неприлични“ оценки за историческото време не са подходящи за вашия форум, защото историята е многомерна и затова никога няма да има еднозначен прочит. Бих искал да продължа мисълта си с констатацията, че сега сме изправени пред качествени промени на самата Демокрация и на фундамента на модерното либерално общество в лицето на Пазарната икономика, съчетано с осезаем скок на новите технологии. Този стресиращ Преход се случва в контекста на съществена промяна и в геополитическата среда в планетарен мащаб.

         Да намериш себе си и своя път на развитие, като професионално и социално израстване в такава ситуация, е изключително трудно начинание. Защото предполага всеки от вас „да е готов“ да застане лице в лице пред нетипични екзистенциални предизвикателства. И за да се справите с това препятствие в живота, трябва да решите един много по-важен въпрос: Да опознаете себе си!

         Човек, който не познава себе си, не може да опознае и разбере и другите около себе си! От друга страна, „емпатията“ в света на другите ще ви стимулира да пренамерите и разберете себе си. Още по-интересно става, когато в света на другия припознавате собствения си личностен смислов свят…

         Приемете го като аксиома: вашият вътрешен свят е не по-малко сложен от света, в който живеем! Тъкмо затова самопознанието е условие да познавате и представлявате и другите. С други думи, ако искате да се занимавате с политическа дейност, на първо място е необходимо да си дадете сметка: в каква степен можете да представлявате себе си, защото ако не можеш да представляваш себе си, ти не можеш да представляваш и другите. Демокрацията е представителна и се основава на способността ни да представляваме група хора, общност, общество и т.н.. „Умението“ ни да представляваме другите е една функция от неопределена оценъчна сплав на нашата самооценка, съчетана с дифузните оценки на обществото за нашата специфична опция за евентуално представителство на другите.

         Големите изкривявания в политиката са свързани с именно този казус: „и двата елемента на тази оценъчна сплав“ подлежат на външна манипулация… Според по-голямата част от „преминаващите“ през ежедневието ни политици, цялата политическа дейност се свежда до PR стратегии, плюс ефектно ситуиране в структурите на централната власт. Такива политици нямат каузи и управленчески промени в полза на хората, а само лични амбиции за кариерно развитие… Не ви препоръчвам подобно бъдеще!

         Да бъдеш готов да се намериш и утвърдиш в живота, който ти предстои, е най-важния въпрос за вас. Но в случая не говорим за „готовност“ само за оцеляване, но и за развитие на личността, която все още е предимно потенциална форма за вас. Притеснително е, че светът става все по-несигурен и предизвикателен във вътрешнополитическо и международно измерение. Но това е вашата Съдба, която трябва да понесете, не като неизменна даденост, а да я промените позитивно съобразно вашето разбиране и визия за бъдещето.

         В „определени граници“ ние трябва да бъдем „ковачи на нашата съдба“. Дори свободният избор, който правим в живота си, създава бъдещи събития във времето, които „работят“ деструктивно срещи всякаква предзададеност и мнима предопределеност в живота. Разбира се, това не се постига с бездействие и пасивно отношение към проблемите на обществото. Когато е необходимо, вие трябва да застанете и срещу „бурята или да се включите в нейната стихия“, а не да се „снижавате и чакате отминаването ѝ“. Ако изберете „снижаването“, въпрос на време е да бъдете изхвърлени извън борда на времето. Така ще заживеете в едно безвремие, изцяло подчинени на сляпата сила на Съдбата.

         Скъпи млади приятели!

         Живеем във време, в което приливите и отливите в морето от нови потребности на модерните общества, поглъща десетки и стотици стари професии, и сме свидетели на появяването на нови такива. Вие сте изправени пред необходимостта от информиран избор на вашата бъдеща професионална квалификация. Внимавайте много: изборът на професия е едновременно товарният и състезателен кон на вашето конкурентно професионално израстване. Ако се ръководите от мнението на вашите родители или от критериите на вчерашния, дори и на днешния ден, вие вече „не сте в час“ в темпоритъма на новото време. Така неволно се превръщате в живи музейни експонати, и във всички случаи, ще платите високата цена на постоянно лутане в търсене на себето си в света, и в себе си! Не позволявайте някой друг да проектира и направлява живота ви! Ценността на живота е единственият активен капитал на вашата свобода и достойно съществуване!

         Запомнете: дори и да се обучавате по най-новите образователни програми, още от момента на тяхното предлагане на „пазара“, те вече са „ретро продукти“. Тъкмо затова, каквато и професия да усвоявате, базовото образование е изходен пункт за вашата ориентация. Нищо повече! Останалото е самообразованието и самоизграждането. Въпросът се състои в това: „да направиш себе си“ съобразно най-новите и неуловими нюанси на развитието на научно-приложното познание и опредметяването му в новите технологии.

         Разбира се, по високата „резолюция“ към „неуловимите нюанси на развитието“ предполага по-висока обща духовна култура, която е в сериозен дефицит за вашето поколение.

         Социалните мрежи много често демонстрират нищета на духовността в комуникационното пространство на нашето време. Според мен, имате нужда от дълбинно осмисляне на базовите ценности, които споделяме, както и на основните принципи, до които е достигнал човешкия Разум в разбирането на себе си и на света, който обитаваме. Основните ценности в човешкия свят и базовите принципи в разбирането ни за света извън нас, имат значимостта на „солта на солта“ или темела на основите, които по неумолим начин определят нашето световъзприемане и начин на мислене, независимо от това дали го осъзнаваме или не, нито пък дали го желаем или отричаме.

         Скъпи млади съмишленици!

         На този ваш организационен форум трябва да решите един много важен въпрос за по-нататъшното ви развитие. Съпредседателството на двама председатели на МДПС цели да активира повече млади хора във вземането на решения за вашето настояще и бъдеще.

         Искрено се надявам да намерите ваше решение на този лидерски проблем. Каквото и да решите го направете така, че да бъде в хармония с вашия интерес, и да бъде в полза на вашето развитие!

         Молбата ми към вас е: каквото и да мислите да правите, превърнете МИРА в смислообразуващ фокус на вашата дейност.
Направете го! Светът ще ви бъде признателен.

         Бъдете живи и здрави и се наслаждавайте на живота!
         Винаги ваш почитател: А. Доган

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук