ГЕРБ-СДС: Извънредна комисия за приет от СОС Годишен отчет закачеството на атмосферния въздух и непрекъснато подобряващи сепоказатели от 2019 г. насам е популизъм!

0

По искане на общинските съветници от групата на ППДБСС днес ще бъде
свикано извънредно заседание на Комисията по опазване на околната
среда, земеделие и горите относно приетия вече годишен отчет на
последното заседание на Столичния общински съвет за качеството на
атмосферния въздух.
Припомняме, че за пета поредна година от 2019 г. досега продължава
тенденцията за постигане на съответствие на нормата от 40 мг/м3 за
средногодишната концентрация за ФПЧ10 за всички автоматични
измервателни станции (АИС) на територията на Столипна община. Тази
тенденция е постепенна в продължение на изминалите 10 години и е на
база осъществените мерки по поредната Програма за качеството на
атмосферния въздух.
Друг основен показател са брой дни с превишения за една календарна
година, като допустимият такъв е 35 дни/годишно. Ако през 2011 г. те са
170 дни с превишения, през 2017 г. около 60, през 2022 г. само в две
станции са малко над нормата (в Надежда 48 дни, в Хиподрума 40 дни), то
през 2023 г. съответствие с нормата е постигнато на всички градски
станции. Данните показват, че Столична община работи последователно за
по-качествен въздух и постига положителни резултати.
Да изискваш и провеждаш извънредна комисия, за да разглеждаш Годишен
отчет, който е довел до подобряване на качеството на атмосферния въздух,
при положение, че на всеки три месеца се разглеждат междинни отчети и
дебатът по тази тема е непрекъснат, е чист популизъм от страна на
ППДБСС.
Очакваме от колегите от „Промяната“ да внесат доклад с предложения за
нови и надграждащи мерки, които да спомогнат тези резултати да се
задържат. Още повече изискванията на Европейската комисия и Световната
здравна организация непрекъснато се завишават и постигнатите резултати
не бива да ни успокояват.
Колегите от ППДБСС вместо да правят излишни и сценични постановки,
да внесат доклад, с който да покажат тяхната визия за развитие на София в
областта на околната среда, защото да се управлява столичният град не
означава само да се критикува, а и да се дават истински решения с
конкретни действия!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук