ЕП прие пакта за миграцията и убежището

0
сн. ЕП

Задължителна солидарност между страните членки в случай на мигрантска криза – това предвижда окончателно приетият от Европейския парламент пакт за миграцията и убежището.

С регламента за справяне при кризи и форсмажорни обстоятелства се създава механизъм за реагиране при внезапно увеличаване на мигранти, като се гарантира солидарност и подкрепа за страните членки, изправени пред изключителен приток. Новите правила ще обхващат и инструментализирането на мигрантите, т.е. когато те се използват от трети държави за опити на дестабилизиране на ЕС, какъвто беше случаят с мигранти от Беларус към Полша, Литва и Латвия. 

Мигрантите, които не отговарят на условията за влизане в Общността, ще бъдат подложени на процедура за предварителен скрининг в рамките на период до седем дни. В целия ЕС ще бъде установена нова обща процедура за предоставяне и отнемане на международна закрила. Обработването на молбите за убежище на границите на ЕС ще трябва да протича по-бързо, с по-кратки срокове за неоснователни или недопустими молби. 

Данните на лицата, пристигащи незаконно в ЕС, включително пръстови отпечатъци и портретни снимки на навършилите шест години, ще бъдат съхранявани в реформираната база данни „Евродак“. Органите ще могат да регистрират и дали някое лице може да представлява заплаха за сигурността, дали е проявявало агресия или е носело оръжие.

След като бъде приет от Съвета на ЕС, пактът ще влезе в сила след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. Очаква се регламентите да започнат да се прилагат след 2 години.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук