Конституционният съд се произнася по исканията на Румен Радев

0

Месец и половина след като беше сезиран, Конституционният съд ще се произнесе да бъдат ли обсъдени по същество двете искания за обявяване за протиконституционни на последните промени в Основния закон. Те бяха внесени от президента Румен Радев и от депутати от опозицията. 

Държавният глава счита за противоконституционни разпоредбите, даващи право на хора с двойно гражданство да бъдат народни представители и министри, възможността със закон да се определят квалифицирани мнозинства за избора на ръководства на държавни органи, реда за назначаване на служебно правителство, както и разпоредбите, уреждащи срока на пълномощията на различните легислатури на Народното събрание. 

По отношение на промените в Глава шеста „Съдебна власт“ той оспорва новият ред за назначаване на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, който позволява това да става и без издаване на президентски указ. 

Президентът оспорва и следваната от законодателя процедура. 

„Конституцията може да бъде променена или с голямо политическо мнозинство и бързо (без срок между трите различни дни на гласуванията), или с по-малко политическо мнозинство, но по-бавно (с минимален срок от два месеца между различните дни на гласуванията)“, подчертава в мотивите си държавният глава, противопоставяйки се на прибързаното приемане на конституционните изменения с минимално изискуемо мнозинство и без обсъждане по същество.

По жалбите на президента бяха образувани две дела под номер едно и две с докладчици Мариана Карагьозова-Финкова, Соня Янкулова и председателя на Конституционния съд Павлина Панова.

Ако исканията бъдат допуснати за обсъждане по същество, те ще бъдат обединени в едно дело.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук