Корнелия Нинова: Борисов е отговорен запредателската политика с мигрантите

0


„Отказът да подкрепите изслушване на министрите и на председателя на Външната комисия в Народнотосъбрание, мълчанието, което от няколко дни цари поповод връщането на  мигранти само засилвастраховете на хората и усещането, че тук има нещогнило. Ако нямаше нещо гнило – с лекота щяхте да гипоканите и да ги чуем“. 

Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова, поставяйки от парламентарната трибуна важните забългарските граждани въпроси. 

Лидерът на БСП припомни: „Тази случка има история. Ще припомня накратко: когато сглобката обяви, че е подписано споразумението в Австрия, скри отбългарското общество, че Съветът на ЕС е приелдопълнителен протокол. Ние от БСП за Българияизвадихме този протокол и го показахме. Тогавасглобката ни обвини в лъжа, манипулация и всяванена страхове. В този допълнителен протоколкойтоправителството скри от българското обществопишече се задължаваме да приемем неограниченброй афганистанци и сирийци, да дадем отговор в 3-дневен срок, да се приемат в 30-дневен срок. Тогаваскрихте и мълчахте“, заяви Нинова и зададериторичния въпрос: 

Оказа ли се истина товакоето говорехмеДаЩедойдат бежанци в България

Питаме: на коя друга държава от Шенген е поставянотакова условие за изпълнение на Дъблинскиярегламент. На никоя. 

Коя друга държава прилага де факто Дъблинскиярегламент? Никоя“. 

Корнелия Нинова бе категорична: „Ето първото випредателство: с това решение, с това споразумение и с този допълнителен протокол вие признахте ,чеБългария е втора ръка държава в ЕС, че не е равнопоставен член на ЕС и че българските гражданиса втора ръка европейски граждани. Това е антиевропейско поведение. Вие сте антиевропейскоуправление, защото с този подпис признахте, че стесъгласни България да е на втора линия в ЕС“. 

Лидерът на БСП постави още въпроси, породени отслучилото се преди ден: „Поставяме ги зарадипродължаващото мълчание и криене от българскотообщество. Сутринта излезе информация от медиите, че пристигат 18 човека. На обяд бяха 10. Вечерта – над 30. И никаква официална информация отуправляващите. 

Въпрос: колко? Колко договорихтеЗащото в товаспоразумениекоето подписахте пише – безограничение в брояКолко мигранти и кога щедойдатКъде ще бъдат настаненина чияиздръжкаВключвате ли ги в плановете зарегионално развитие на общините и в кои общини?“, заяви Корнелия Нинова. 

Лидерът на българските социалисти призова: „Идвайтеи давайте отговори. Защото криенето на истината самоувеличава страховете и съмненията, че предадохтебългарския национален интерес за едно нищо – Шенген по въздух и вода е едно нищо. Това е 3 % Шенген. Това са големите опашки по сухопътнитеграници, това е 97 % затормозена икономика и стокооборот на България. Още едно признание, чебългарската икономика е втора ръка икономика спрямодругите европейски. Втори удар по европейскотобъдеще на България нанесохте вие – ужевроатлантическото мнозинство“. 

Нинова бе категорична: „Искаме поименноотговорност – политическа и националнакойподписа това споразумение? С чий мандат?Денков, Габриел, МС, НС ли го реши? Кой гоупълномощи да подписва това унизителноспоразумение и това предателство към българскиянационален суверенитет?“.

Тя подчерта: Защо искахме да изслушаме Борисов?Все още в парламентарната република се надяваме, че Народното събрание упражнява контрол върхуминистрите. Външната комисия е най-важна в тозислучай. Председателят на Външната комисия битрябвало да е упражнил вече контрол върху това, което се случва. Знаете ли колко пъти се е събиралаВъншната комисия на Парламента – тъй катоапелирате за парламентаризъм, за Правилник? месеца Борисов е председател на тази комисия. 5 заседанияА Правилникът, който казва, че най-малковеднъж на месец трябва да се събира комисията? 8 месеца – 5 заседания“, заяви Нинова.

И добави: „И да не мислитече се е занимавала съсШенген, с еврозонатавлизането ни в ОИСР. Изслушали са 6-ма българикоито заминаватпосланици – в Албания, в Китайската народнарепублика. Приели са няколко решения, например: Законопроект за ратифициране на спогодба между Р. България и Р. Албания, Законопроект за ратифициранена Конвенция на международната организация наморските средства, Договор за подкрепа междудържави от ЕС и Латинска Америка, подкрепа наГрузия за представянето й на статут на страна-кандидат за членство в ЕС, посочи Корнелия Нинова. 

Лидерът на БСП се обърна към Бойко Борисов в залата: „Това ли ви е външната политика, г- Борисов? Това ли ви е евроатлантическотомнозинство? Нито едно заседание по Шенген – защоне ги извика Габриел или Денков да ги питаш? Кой виупълномощи да договаряте такова споразумение? Защо нито веднъж не са извикани да кажат какъв е напредъка по еврозоната? Която вие искатеЗащонито веднъж не са извикани да кажатпредоговориха ли Плана за възстановяване и устойчивост? Не, няма движение по ПВУ. Занимаватесе с изслушване на посланици, г-н Борисов“, реагираКорнелия Нинова.

В заключение лидерът на БСП подчерта: „И затоваискахме – защото това е принципна политика и позиция. Външната комисия на Парламента трябвада упражнява контрол върху Габриел и Денков затовакоето сътвориха с бежанцитеНе го е направилаОтговорен е Борисов.

Още повече на фона днескогато по цял ден секарате кой да е външния министърНо не за даподобри външната политика на Българияне за дая направи равноправен член на ЕС, а затова кой щедокладва срещу другия пред чужденците, далиНики ще пътува или Габриел. Дали ще се чува гласътна ПП или на ГЕРБ. Но в никакъв случай гласът наБългария и желанието на българския народ. Ето товави е външната политика. И един месец занимаватеБългария с това кой какъв пост да заеме. Успокойте се– казаха ви го една част от коалиционните партньори – за всеки ще намерим място под слънцето. 

Има ли обаче бъдеще за България и българския народпри това управление? Вместо ротация – серазглобявайтеза да гарантирамече има бъдеще, и за България, и за българския народкатегоричнабе Корнелия Нинова.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук