Междуведомствени работни групи ще ускорятреализацията на проектите за нови ядрени мощности вАЕЦ „Козлодуй“ и Вертикалния газов коридор

0
сн. МС

Със заповед на министър-председателя Димитър Главчев бяха създадени
междуведомствени работни групи за ускоряване процеса по реализация на
проектите за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“ и
Вертикалния газов коридор. Основната им цел е да съдействат изпълнение на
всички законови процедури, свързани с проектите.
В групите, които проведоха първите си заседания, са включени
представители на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите,
Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията,
Министерството на културата, Министерството на земеделието, Министерството на
вътрешните работи и Министерството на външните работи. „Проектите са от
стратегическо значение за гарантиране на енергийната сигурност на страната и
региона в дългосрочен план“, подчерта енергийният министър Владимир Малинов,
който е определен със заповед на министър-председателя за ръководител на
работните групи.
Проектите, част от инициативата за Вертикален газов коридор между
България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, осигуряват
възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от разнообразни и
надеждни източници в посока от юг на север. Повишаването на капацитетите за
пренос на природен газ в точките на междусистемно свързване
Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България и Негру вода/Кардам в
посока от България към Румъния имат ключово значение за изпълнение на един от
основните приоритети на правителството в енергийната сфера – диверсификация на
енергийните източници. Част от инициативата е и проектът за довеждаща

газопреносна инфраструктура с високо налягане за захранване на потребители в
Източномаришкия регион, който има водещо значение от гледна точка на
осигуряване на нов икономически облик на региона.
Приоритетната реализация на тези проекти ще съдейства за повишаване на
конкуренцията в сектора и постигане на по-добри условия за всички потребители не
само в нашата страна, а и в целия регион.
Развитието на ядрената енергетика е основен приоритет на правителството в
енергийната сфера, който има ключово значение за успешно постигане на целите за
декарбонизация и енергийна сигурност. Проектът за нови ядрени мощности на
площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е стратегически за страната. Съгласуването и
тясната координация в работата на всички ангажирани ведомства по проекта са
водещи за успешното му изпълнение.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук