Нов Закон за съдебната власт е публикуван за предварително обществено обсъждане

0

Министерството на правосъдието публикува за предварително обществено обсъждане нов Закон за съдебната власт (ЗСВ), съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Сред акцентите в проекта са засилване ролята и самоуправлението на съда, въвеждане на изискване за партийна неутралност за членовете на висшите органи на съдебната власт, намаляване на правомощията на главния прокурор до административен ръководител на Върховната прокуратура, регламентиране на ясни и прозрачни процедури за конкурси, кариерно развитие и командироване на магистратите. Проектът за нов закон привежда разпоредбите на ЗСВ в синхрон с последните изменения и допълнения на Конституцията.

Проектът е резултат от работата на две последователни работни групи в последните осем месеца, с широко участие на представители на съда, прокуратурата, следствието, съсловните организации на магистратите, адвокатурата, неправителствени организации, Националния институт на правосъдието и съдебния инспекторат и др., отбелязват от Министерството на правосъдието.

Предстои изготвяне на пълна оценка на въздействието на законопроекта, цикъл от обществени обсъждания с органите на съдебната власт, професионалните организации и неправителствените организации преди да бъде представен за гласуване от Министерски съвет и след това – от Народното събрание.

В новия ЗСВ се изпълняват конкретни препоръки от становищата на Венецианската комисия и Доклада за върховенство на правото на ЕК. Предлаганият проект има изцяло нова структура, която е следствие на конституционното разбиране, че съдът е основен носител на съдебната власт, а прокуратурата и следствените органи са в системата на съдебната власт, посочват от Министерството на правосъдието.

Административните и кадрови органи Висш съдебен съвет (ВСС) и Висш прокурорски съвет (ВПС) ще бъдат конституирани при самостоятелни етапи на номиниране и изслушване, като това е част от системния подход на разграничаване на функциите на двете системи. Изискванията към изборните кандидати за членове на двата съвета са да са юристи с високи професионални и нравствени качества, с най-малко 15-годишен юридически стаж, независими и партийно неутрални.

Народното събрание няма да може да номинира заемащи длъжността „прокурор“ или „следовател“ към момента на избора. Ново конституционно положение е, че избраните от магистратите членове на ВСС и на ВПС запазват статуса си на магистрати.

Членове на съдийската и прокурорската колегии на ВСС обсъдиха на 22 февруари актуални въпроси за съдебната реформа с представители на ЕК. На онлайн среща тогава основна тема беше конституционната реформа и произтичащите от нея промени в структурата и правомощията на ВСС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук