Чуждестранните инвестиции са се свили през първото тримесечие на 2024-а

0

Срив на преките чужди инвестиции с 81.5% през първото тримесечие на годината отчете статистиката на БНБ, цитирана от „Сега“. От януари до март в страната са влезли капитали за 358.9 млн. евро, при 1.935 млрд. евро за същия период на 2023 г.

Най-силно намаление е отчетено през март, когато потокът от чужди капитали в българската икономика е едва 150.6 млн. евро, докато през март м.г. са били отчетени 1.178 млрд. евро.

Данните на БНБ са предварителни и обикновено до края на годината претърпяват корекции нагоре, но въпреки това спадът в инвестициите трудно ще бъде наваксан.


Основна причина за фрапантната разлика в преките инвестиции тази година спрямо миналата са по направленията „дългови инструменти“ и „реинвестирана печалба“.

Под „дългови инструменти“ се разбира потокът от капитали под формата на заеми, които задграничните компании-майки дават на дъщерните си дружества в България. През първото тримесечие на миналата година размерът на тези заеми е бил 801 млн. евро, докато тази година са 259 млн. евро. По-малкият размер на предоставените заеми може да се окаже и добра новина, защото тези средства трябва да се връщат, т.е. изтичат обратно извън страната.

Не така стои въпросът с реинвестираната печалба. Ако миналата година са били отчетени впечатляващите почти 800 млн. евро печалба, отново вложени като инвестиция в икономиката, тази година през първото тримесечие показателят е с отрицателна величина – минус 70 млн. евро. Това означава, че предприятията са изнесли в чужбина печалбата си, като това се е случило основно през март, когато БНБ отчита отлив от 245 млн. евро.


Инвестициите в дялов капитал се приемат като най-чистата форма на действително привлечени нови чужди вложения в българската икономика. Техният дял обаче е много скромен. За първото тримесечие се отчитат 169.3 млн. евро при 335.5 млн. евро предната година.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за периода януари-март 2024 г. са от Австрия (122.2 млн. евро), Италия (115.4 млн. евро) и Гърция (70 млн. евро). В същото време най-големите нетни отрицателни потоци отиват към Русия (174.2 млн. евро) и Германия (154.3 млн. евро), посочва БНБ.

БНБ отчита и потока на инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти. През първото тримесечие той е 1.5 млн. евро. За сравнение миналата година през първото тримесечие този показател е бил 2.4 млн. евро.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук